Välj en sida

Den riksomfattande Cykelveckan firas igen 3–12.5, också i Kyrkslätt. Under veckan uppmuntras folk att cykla, och målet är att öka cykling på alla slags resor. I år är Cykelveckans huvudtema ”Trafikfred”.

I maj startar cykelsäsongen officiellt med Cykelveckan, som firas runt om i Finland. Som hälsofrämjande, förmånligt och behändigt färdsätt är cykling utan sin like.

Cykling främjar mål som finns i Kyrkslätts strategi

Kyrkslätt uppmuntrar alla sina invånare att cykla. Kyrkslätt har ju som mål att öka andelen cykling som färdsätt till 11 procent senast år 2030 (Utvecklingsprogram för gång och cykling i Kyrkslätt, 2017). Cykling är ett hållbart färdsätt och stöder så för sin del den hållbara utvecklingen. ”Ett växande och hållbart Kyrkslätt” är ju ett av de tre huvudmålen i Kyrkslätts strategi 2024–2030.

”Ett av målen i Kyrkslätts strategi är att beakta hållbarhet och att stötta och uppmuntra kommuninvånarna till en ansvarsfull livsstil”, berättar Kyrkslätts kommuns trafikplanerare Marko Suni.

Att föredra cykling framför till exempel privatbilism minskar också växthusgasutsläppen från trafiken. I målen i Kyrkslätts strategi förbinder man sig till aktiv verksamhet för att uppnå klimatmålen.

Cykling är utmärkt häso- och konditionsmotion för motionärer i olika åldrar och på olika nivåer.

”Med cykel kommer man ofta även behändigare och snabbare än med bil från ett ställe till ett annat så som till jobbet, butiken eller fritidsaktiviteter. Också i vår strategi inspirerar vi kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen”, konstaterar Suni.

Trafiksäkerheten främjas i Kyrkslätt

Den riksomfattande Cykelveckans huvudtema är i år trafiksäkerhet. I Kyrkslätt har man redan länge arbetat för att främja hållbara färdsätt och trafiksäkerheten.

”Den tväradministrativa trafiksäkerhetsarbetsgruppen, som samlas fyra gånger om året, arbetar aktivt i Kyrkslätt för att främja hållbara färdsätt”, säger Suni.

Trampa med i Kilometertävlingen i Kyrkslätts lag

Du kan ta en tjuvstart i Cykelveckan genom att delta i Kilometertävlingen, som börjar den 1 maj.

Kilometertävlingen pågår 1.5–30.9.2024 och den är öppen och avgiftsfri för alla kommuninvånare. Syftet med tävlingen är att uppmuntra till cykling under arbetsvägen och i vardagen samt till att höja konditionen. Vem som helst kan delta i Kilometertävlingen, för var och en tävlar med sig själv.

Anslut dig till Kyrkslätts kommuns lag så kan du vinna pris med motionstema som lottas ut i början av oktober. Registrera dig på adressen www.kilometrikisa.fi/teams/join/  Laget heter ”Kirkkonummenkunta” och deltagarkoden är ”Kirkkonummi2024”. Läs mer om temat här.

Cykelveckans temadagar bjuder in alla för att cykla

I Cykelveckan ingår tio olika temadagar genom vilka man lätt och mångsidigt kan ta en närmare titt på cykling.

Till exempel Cykla till jobbet-dagen (7.5) uppmuntrar en att pröva på cykling på arbetsvägen och uppmuntrar en att regelbundet börja cykla till jobbet.

”På Cykla till jobbet-dagen kan man till exempel ta med sig cykeln till närtåget eller lämna cykeln i infartsparkeringen och på så sätt förkorta promenaderna på arbetsvägen”, tänker Suni.

På Sätt cykeln i skick-dagen (4.5) fäster man särskild uppmärksamhet vid att det är tryggt och bekvämt att cykla. Några exempel på övriga temadagarna är Stadscykeldagen, Cykeldagen för hela familjen och Cykla till hobbyer-dagen. Du hittar alla temadagar på den riksomfattande Cykelveckans webbsida (på finska).

Cykelveckan: I Kyrkslätt förbättras nuvarande och byggs nya gång- och cykelvägar (8.5.2024)

Läs mer om cykling:

Valtakunnallinen Pyöräilyviikko
Kyrkslätt – Trafiksäkerhet
Kyrkslätt – Gång och cykling
Kilometertävlingen inom cykling
Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (2017) på finska
Kyrkslätts strategi 2024–2030