Välj en sida

Kyrkslätts kommun satsar på cykling genom att bygga nya gång- och cykelvägar och genom att förbättra nuvarande.  

Kommunen vill på så sätt öka gång och cykling som trafikform i enlighet med målet i Kyrkslätts kommunstrategi 2024–2030 och utvecklingsprogrammet för gång och cykling (2017). 

Förbättrings- och byggnadsarbeten pågår på olika håll i kommunen, bl.a. i Veikkola, Sarvvik, Masaby och centrum. Utöver dessa har flera projekt som främjar gång och cykling anhängiggjorts. Dessa planeras och genomförs under de kommande åren. 

Ny gång- och cykelväg längs Åbovägen 2025 

NTM-centralen i Nyland bygger en ny gång- och cykelväg tillsammans med Kyrkslätts kommun längs Åbovägen (lv 110) från Veikkola till Kolmirantavägen. Projektet står färdigt år 2025. Avsikten är att fortsätta cykelvägen under de kommande åren från Kolmirantavägen till Esbo fram till Brobackavägen, varmed det bildas en enhetlig gång- och cykelväg från Veikkola till huvudstadsregionen. NTM-centralens meddelande om inledandet av projektet finns här

Ny gång- och cykelväg från Sarvviksporten till Ingvalsby 

Från Sarvviksporten till Ingvalsby byggs en enhetlig gång- och cykelväg längs Finnträskkanten i samband med byggandet av Sarvviksportens gator. Den är en del av den regionala huvudcykelrutten som genomförs i etapper mellan Kyrkslätt och Esbo. Objektet får statsbidrag av transport- och kommunikationsverket Traficom. Mera information här

Den befintliga gång- och cykelvägen längs Sundsbergsvägen förbättras

Den nuvarande gång- och cykelvägen längs Sundsbergsvägen förbättras på avsnittet Sarvvik–Herrgårdsstranden som en del av byggandet av gator på Kolabackens detaljplan. Cykelvägen genomförs som en högklassigare led där fotgängartrafiken och cykeltrafiken har skiljts åt. Mera information här

I centrum förbättras huvudgatornas funktionalitet och kvalitetsnivån för gång- och cykeltrafiken

Också Kyrkslätts centrumområde utvecklas med tanke på fotgängare och cyklister. I Kyrkslätts centrum inleds byggandet av början av Överbyvägen och Gesterbyvägen. I projektet förbättras huvudgatornas funktionalitet i centrum och kvalitetsnivån för gång- och cykeltrafiken. I projektet förbättras de nuvarande gång- och cykelvägagrna på Kyrkslättsvägen och Gesterbyvägen från Saloviusvägen till simhallen och på Överbyvägen från Kyrkslättsvägen till begravningsplatsen. Dessa avsnitt byggs med skilda delar för fotgängare och cyklister. 

Den riksomfattande Cykelveckan firas 3–12.5.2024 i Kyrkslätt – veckan främjar trafikfred och hållbara färdsätt (2.5.2024) 

Läs mer om cykling: 

Riksomfattande cykelveckan 
Kyrkslätt – Trafiksäkerhet 
Kyrkslätt – Gång- och cykeltrafik 
Kilometertävlingen inom cykling 
Utvecklingsprogram för gång och cykling i Kyrkslätt (2017) 
Kyrkslätts strategi 2024–2030