Välj en sida

Man kommer att utföra närflyttning av fordon vid behov från Sarvviksalléns anslutningsparkeringsområde fr 28.6 från och med kl. 8.

Fordonen flyttas till kommunens närmaste gata. Flyttningarna görs i första hand till Hövallsvägen och därefter Skogsstjärnsvägen. Därefter stängs parkeringsområdet för fordon.

Kommunen kan flytta fordonen till en annan plats så att de behövliga åtgärderna kan vidtas på området. Uppmaningar att flytta fordon sätts upp minst två dygn innan flyttningarna genomförs, beakta trafikmärket.

Det lönar sig att flytta fordonet själv eftersom ägaren annars är skyldig att stå för kostnaderna för flyttandet.

Är bilen borta eller funderar du på någonting annat? Ta kontakt med oss.

Du kan lämna respons på underhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.