Välj en sida

Masabyområdet får stimulerande platser att leka på – De nya gårdsområdena vid Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti har utformats tillsammans med barnen och familjerna

Gårdarna vid Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti kommer att byggas om under sommaren 2024. Planerna för gårdarna har utarbetats av kommunens anställda och planerare. Barn, vårdnadshavare och personal inom småbarnspedagogiken har också deltagit i...

Förslag till kommunstyrelsen om att överföra Kylmälä vattenandelslags verksamhet till Kyrkslätts Vatten – Kylmälä vattenandelslag och kommunfullmäktige fattar beslut 

Kyrkslätts kommunstyrelse behandlar vid sitt sammanträde 10.6 överföring till kommunen av verksamheten och nätverket i ekonomiskt utsatta Kylmälä vattenandelslag. På det här sättet kan kommunen också i fortsättningen trygga förvaltning, utveckling och ekonomisk...

Världsmiljödagen firas onsdag 5.6 – Kyrkslätt främjar miljövården och naturens mångfald

Den 5 juni firas den internationella världsmiljödagen. FN:s generalförsamling utlyste dagen till världsmiljödagen år 1972. Kyrkslätts rika och värdefulla natur skyddas på olika vis Kyrkslätt har en rik natur och många områden med värdefull natur. Kommunen...