Välj en sida

Kyrkslätts nämnd för lokaltjänster behandlade torsdag 16.5 ordnandet av ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu under byggandet av Nissnikuhuset. Nämnden beslutade efter omröstning att de ersättande lokalerna ordnas i Masaby.

Nämnden för lokaltjänster beslutade inleda planeringen och anskaffningen av de ersättande lokalerna så att de ersättande lokalerna för de högre årskursernas specialutrustade lokaler och matsal genomförs i en flyttbar tillfällig lokal som placeras i Masaby biblioteks och hälsocentrals kvarter, och de högre årskursernas övriga ersättande lokaler placeras i den ersättande byggnaden som redan finns på Nissnikuhusets tomt. Beslutet är i enlighet med finska nämnden för fostran och utbildnings förslag som godkändes vid sammanträdet 15.5.

Avsikten är att Nissnikuhusets byggnadsarbeten inleds i slutet av år 2025, och byggnaden planeras stå klar år 2028.

Köpas tomt i Masaby reserveras för småbarnspedagogikens bruk.

Tilläggsanslag för en teleskopläktare i Nissnikuhuset

Nämnden för lokaltjänster beslutade föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att de totala kostnaderna för Nissnikuhusets byggnadsprojekt, vilka godkänts i kommunens budget, höjs med 220 000 euro, varmed projektets totalkostnad är 37 070 000 euro. Tilläggsanslag söks för en teleskopläktare. Nämnden beslutade därtill ge som anvisning att läktaren ska planeras så att man kan spela och utöva så många olika grenar som möjligt, så som dans, korgboll och volleyboll, medan läktaren är i utfällt läge.


Ytterligare information:

Nämndens ordförande Noora Piili
Föredragande, direktör för samhällstekniska väsendet, Anna-Kaisa Kauppinen

Sammanträdets protokoll (på finska)

Nämnden för lokaltjänster