Välj en sida

Kyrkslätts ungdomsfullmäktige höll vårens sista sammanträde tisdagen den 28 maj 2024. Vid sammanträdet behandlades bland annat verksamhetsplanen för år 2024 och motionen för att bibehålla avgiftsfritt andra stadium.

Kyrkslätts ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod 2024–2025 började vid det konstituerande sammanträdet i januari. Ungdomsfullmäktige har sammanlagt 13 ledamöter. Under vårperioden har ledamöterna satt sig in i påverkansorganens och nämndernas verksamhet och bekantat sig med varandra.

Vid vårens sista sammanträde presenterade kommundirektör Virpi Sailas Kyrkslätts kommunstrategi och handlingsinstruktionerna som stöder strategin ”Yhdessä – Tillsammans”. Vid sammanträdet närvarade också en representant för Finlands Ungdomsfullmäktiges förbund rf. (Nuva ry), som berättade om Nuva ry:s verksamhet och metoder för att påverka.

Ungdomsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde verksamhetsplanen för år 2024 och behandlade motionen för att bibehålla avgiftsfritt andra stadium i Kyrkslätt. Syftet med motionen är att säkerställa lika tillgång till utbildning för unga i Kyrkslätt och att främja bildnings- och ungdomsvänlighet enligt kommunens strategi.

Övriga behandlade ärenden var:

· Ungdomsfullmäktiges representanters rapporter över organens sammanträden

· Kyrkslätts representanters rapport om Västra Nylands välfärdsområdes ungdomsfullmäktigesammanträde

· Ungdomsfullmäktiges sammanträden hösten 2024

· Val av ungdomsfullmäktiges representanter till kommunfullmäktiges sammanträden hösten 2024

Föredragningslista och mer information:

Föredragningslistan över ärenden som behandlas finns här.

Mer information om sammanträdet:

Waula Taimela, ungdomsfullmäktiges ordförande, waula.taimela(a)kirkkonummi.fi

Eija Rajavaara, serviceansvarig för ungdomsarbete, eija.rajavaara(a)kirkkonummi.fi