Välj en sida

Det finska bioteknikbolaget Enifer kommer att bygga en fabrik för produktion av svampprotein i Kantvik i Kyrkslätt. Det är samtidigt världens första kommersiella fabrik som producerar denna typ av protein från industriella biprodukter. Fabriken beräknas vara färdig nästa år och den beräknas kosta 33 miljoner euro.

Enifer kommer i Kantvik till en början att producera protein för djur, men i framtiden även pekilo-proteinprodukter med livsmedelskvalitet. Produktionen kommer att vara i full drift år 2026, då den producerar 500 kilo svampprotein i timmen. Fabriken kan producera upp till 3 000 ton pekilo-protein per år, vilket räcker för att täcka det årliga proteinbehovet för cirka 40 000 personer.

Pekilo-proteinets koldioxidavtryck är lågt, vilket gör det till ett hållbart alternativ jämfört med animaliska och växtbaserade proteiner.

– Kyrkslätts kommun gläder sig över den nya investeringen av ett högteknologibolag i Kantvik. Kyrkslätt och hela Finland behöver sådana innovationer och nya teknologier som utvecklar vår livskraft och samtidigt stödjer våra klimatmål. Grattis till Enifer för inledande av projektet och välkomna till kommunen, säger Anna-Kaisa Kauppinen, direktör för samhällstekniska väsendet.

Kantvik har färdiga förutsättningar

Enifers svampproteinfabrik kommer att byggas i en befintlig fabriksbyggnad i Kantvik. På fabriksområdet finns färdigt ånga, el, process- och kylvatten samt avloppsvattenbehandling vilka behövs för processen.

– Vi på Enifer är glada över att kunna meddela om att vårt första fabriksinvesteringsprojekt inleds. Kantvik har legat i centrum för den finska bioteknikindustrin i över ett halvt sekel, och jag kan inte tänka mig en bättre plats att återuppliva pekilo-produktionen, säger Enifers verkställande direktör Simo Ellilä.

Återkomsten av en årtionden gammal innovation

Pekilo-processen utvecklades ursprungligen inom den finska skogsindustrin på 1970-talet. Med hjälp av den raffinerades sådana biprodukter som uppstod i samband med tillverkningsprocessen för huvudprodukterna inom skogsindustrin till foderprotein. Användningen av pekilo-protein testades redan på 1970- och 1980-talen i många livsmedel, såsom bakverk och korvar, men forskningen och produktutvecklingen föll i glömska för årtionden. Enifer har under de senaste åren utvecklat den ursprungliga pekilo-processen, och idag kan produktionen använda flera olika biprodukter.