Välj en sida

Veikkolaområdets aktiva julkalender genomfördes i samarbete med lokala aktörer i december 2023. Hjärtförbundet belönade kalendern med Soihtu-priset.

Synliggörande av positivt samarbete

Hjärtförbundet belönar varje år sina medlemsföreningar för gott arbete för främjandet av hjärthälsa. Den här gången var en av pristagarna Veikkolaområdets aktiva julkalender. Priserna delades ut på Hjärthuset i Helsingfors 7.5.2024.

Idén till julkalendern kom från Veikkolabon Katriina Aatsalo, som är frivillig i Kyrkslätt-Sjundeå Hjärtförening. Kyrkslätt-Sjundeå Hjärtförening koordinerade julkalenderprojektet tillsammans med småbarnspedagogiken i Kyrkslätts kommun.

I genomförandet av julkalendern deltog Veikkola FBK, Veikkola bibliotek, invånarparken Veikkosvinden, Vuorenmäen koulu, församlingarna i Kyrkslätt, Veikkolan eräveikot ja haltiat, Veikkolan Kartanoteatteri, MLL:n Pohjois-Kirkkonummen paikallisyhdistys, Byföreningen i Veikkola, småbarnspedagogiken i Kyrkslätt, Pohjois-Kirkkonummen Martat och ungdoms- och idrottstjänsterna i Kyrkslätt.

Kalendern genomfördes elektroniskt på plattformen Paddlet. Bakom luckorna fanns alla möjliga trevliga och avgiftsfria aktiviteter för alla åldrar – till exempel scouternas vackraste julsånger i kyrkan, Kartanonteatteris självständighetsfest, MLL:s kvällscafé, bibliotekets julfest, recept och sista minutens klimatvänliga julklappstips.

”Det var ett välfungerande samarbete som gjorde att vi lyckades”, gläder sig Aatsalo.

Hon fortsätter att det digitala kunnandet inom småbarnspedagogiken var en förutsättning för att kunna genomföra julkalendern.

Projektkoordinator inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt Essi Kaipainen tänker likadant om samarbetet.

”Vi träffades med Katriina av en slump i joggingspåret. Det här första mötet och högljudda drömmerier gav upphov till samarbetet för att förverkliga en aktiv julkalender. Det var också fint hur de lokala aktörerna ivrigt hakade på det här projektet. Tack till alla som varit med!”

Mottagaren av Soihtu-priset visar vägen och är en innovativ föregångare

Också Hjärtförbundets styrelse lyfter i sina motiveringar fram samarbetet mellan olika aktörer och ett nytt fräscht sätt att lyfta fram hjärtkännedom.

”Föreningen har fungerat som startmotor i innovativt samarbete mellan flera aktörer och dessutom koordinerat verksamheten. Koordineringen av samarbetet har ökat kännedomen om föreningen och betydelsen av den på området. Dessutom har föreningen på ett lyckat sätt spridit hjärtkännedom på ett nytt fräscht sätt. Man har berättat kostnadseffektivt om hjärtsäkerhet, och samtidigt nått nya människor, särskilt barnfamiljer. Föreningen har på ett modernt vis förenat den digitala världen med praktiska aktiviteter.”

Soihtu-priset delas ut till en aktör som visar vägen och är en innovativ föregångare.