Välj en sida

Kyrkslätts kommunstyrelse behandlar vid sitt sammanträde 10.6 överföring till kommunen av verksamheten och nätverket i ekonomiskt utsatta Kylmälä vattenandelslag. På det här sättet kan kommunen också i fortsättningen trygga förvaltning, utveckling och ekonomisk planering av vattenförsörjningen på området på lång sikt. Vattenförsörjningen och hanteringen av avloppsvatten på området fortsätter som normalt.  

Kyrkslätts kommun har låtit göra en utredning om verksamheten i Kylmälä vattenandelslag. Enligt utredningen som gjordes av Ramboll Finland Oy är Kylmälä vattenandelslags verksamhet för närvarande ekonomiskt olönsam utan ekonomiska stödåtgärder av kommunen eller annan instans, och hotet om konkurs är omedelbart. 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt räntehöjningarna har för sin del höjt kostnaderna för vattenandelslagets verksamhet och vattenandelslaget har inte kunnat täcka dessa med sina vattenavgiftsinkomster. 

Lagen om vattentjänster förpliktar kommunen 

Vattendistributionen och hanteringen av avloppsvatten fortsätter som normalt i Kylmälä.  

Kyrkslätts kommun ska säkerställa att vattenförsörjningstjänsterna fortsätter på Kylmälä vattenandelslags nuvarande verksamhetsområde, eftersom kommunen på grundval av lagen om vattentjänster i varje fall är skyldig att ordna vattenförsörjning på området. 

Kommunens egen besittning garanterar att verksamheten fortsätter som normalt på området och att användningen av nätverket utvecklas  

Då vattenandelslaget grundades gick Kyrkslätts kommun i borgen för vattenandelslagets lån i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020. 

”Kommunen har beslutat om en princip enligt vilken kommunen stöder grundandet av vattenandelslag. Kommunen finansierar dock inte underhållet av enskilda vattenandelslags verksamhet.” berättar Kyrkslätts direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen

Då Kyrkslätts kommun är den som gått i borgen för vattenandelslagets lån, är det för kommunen också ekonomiskt vettigt att göra en överföring av vattenandelslagets affärsverksamhet. 

”I en affärsverksamhetsaffär skulle vattenandelslagets affärsverksamhet och nätverksegendom med alla tillhörande skulder och tillgångar övergå till Kyrkslätts Vatten. På så sätt skulle verksamheten övergå kontrollerat till kommunen till skillnad från i en eventuell konkurssituation. Vid överföring av affärsverksamhet betalas ingen egentlig köpesumma.” förtydligar Kauppinen. 

”I den här kontrollerade affärsverksamhetsaffären skulle anslutnings- och användaravtal som ingåtts övergå till kommunen.” 

Målet är att användningen av Kylmälä vattenandelslags nätverk är möjlig att göra lönsam i framtiden genom att kommunen själv har besittningen.   

Uppgörandet av en delgeneralplan för Kylmälä har länge varit anhängig i kommunen.   

”För att föra planen vidare undersöker vi i fortsättningen alternativ där man skulle kunna främja byggmöjligheterna på det område som stöder sig på det redan byggda vattenförsörjningsnätet. Det här skulle också öka nätverkets lönsamhet.” säger Kauppinen. 

Om behandlingen av ansökningar om befrielse meddelas separat

Ett vattenandelslag är ett vattenförsörjningsverk som grundats, ägs och förvaltas av invånarna på ett visst område och som tar hand om samhällets vattenförsörjning på ett verksamhetsområde som godkänts av kommunen. Då vattenandelslaget grundats, ska fastigheterna på verksamhetsområdet som fastställts av kommunen ansluta sig till vattenandelslaget i enlighet med lagen om vattentjänster. 

Kyrkslätts kommunstyrelse har fastställt verksamhetsområdet för vattenförsörjningen i Kylmälä 2021. På verksamhetsområdet för Kylmälä vattenandelslag finns fastigheter som lämnat in ansökningar om befrielse till kommunen.  

”Syftet är att behandlingen av ansökningar om befrielse fortsätter då nätverket överförts till kommunen. Vi informerar mer specifikt om behandlingen av ansökningar om befrielse då besluten om överföring av nätverket till kommunen gjorts.” berättar Kauppinen. 

För kommunstyrelsen föreslås 10.6 att kommunen godkänner avtalet om överföring av Kylmälä vattenandelslags affärsverksamhet och nätverk till Kyrkslätts Vatten. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde 17.6. Samtidigt behandlas behövliga ändringar i anslagen. Kylmälä vattenandelslag beslutar för egen del om överföring av affärsverksamheten och nätverket. 

Ytterligare information:

Anna-Kaisa Kauppinen, direktör för samhällstekniska väsendet – Kyrkslätts kommun, 
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi, 050 414 0754 

Kommunstyrelsen Föredragningslista 10.06.2024 

Frågor och svar om ämnet Förslag om att överföra Kylmälä vattenandelslags affärsverksamhet och vattenförsörjningsegendom till Kyrkslätts Vatten (6.6 på finska).