Välj en sida
"

Kitty Åberg får kulturens hederspris – bildnings- och fritidsnämnden beslutade också om mottagarna av konstnärsstipendier samt beviljade bidrag till lokala idrotts-, kultur och ungdomsföreningar

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde tisdagen den 11 juni och beslutade om mottagarna av kulturens hederspris och av kulturtjänsternas konstnärsstipendier år 2024. Kulturens hederspris delas ut lördag 24.8.2024 under Kyrkslättsdagarna. Dessutom beviljade nämnden...
""

Förening eller organisation, du hinner ännu med på Kyrkslättsdagarna – följande planeringsmöte ordnas i Fyyri och på Teams 13.6 

Kyrkslättsdagarna ordnas 23–25.8.2024 och planeringen av evenemanget pågår för fullt. Undervisnings- och kulturministeriet har kungjort att år 2024 är temaåret för bildning, och årets tema för Kyrkslättsdagarna, ”Oppia ikä kaikki Kirkkonummella – Lev och lär i...

Masabyområdet får stimulerande platser att leka på – De nya gårdsområdena vid Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti har utformats tillsammans med barnen och familjerna

Gårdarna vid Kartanonrannan päiväkoti och Masalan päiväkoti kommer att byggas om under sommaren 2024. Planerna för gårdarna har utarbetats av kommunens anställda och planerare. Barn, vårdnadshavare och personal inom småbarnspedagogiken har också deltagit i...
""

Besökte du Kyrkslätt – besvara turistenkäten!

Kyrkslätts kommun / Visit Kirkkonummi genomför under sommaren 2024 en turistenkät. Enkäten samlar in information för att stöda utvecklingen av kommunens turism. Hjälp oss att utveckla Kyrkslätts turisttjänster genom att svara på turistenkäten! Det tar cirka 4-6...