Välj en sida

Byggandet av gatuområden i Kolabacken går in i följande skede vecka 26. Gång- och cykeltrafiken samt fordonstrafiken flyttas i sin helhet till en omväg norr om området. Trafiken flyttas 26–28.6.2024.

Kolabackens projekt ligger på Sundsbergsområdet i östra delen av Kyrkslätt och omfattar ombyggnad av Sundsbergsvägen och de nya gatorna Energibrinken, Energivägen, Energigränden och Sundsbergs företagsväg. Entreprenaden genomförs av Louhintahiekka Oy och arbetet omfattar stabilisering av marken, brytning, förbättring och byggande av gatukonstruktioner och byggande och sanering av kommunalteknik. De större brytningarna i entreprenaden är gjorda, men mindre brytningar görs vid behov vardagar kl. 7–18.

Ombyggnaden av Sundsbergsvägen medför betydande trafikarrangemang för fordonstrafiken och för gång- och cykeltrafiken. Fäst särskild uppmärksamhet vid trafikarrangemangen och följ arbetsplatsskyltarna. Använd i mån av möjlighet alternativa rutter.  Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

Målet med projektet är att Sundsbergsvägen har fått ny asfaltering före 30.10.2024 och då återgår också trafiken till den förnyade Sundsbergsvägen.

Hela projektet blir klart senast 30.9.2025.

Entreprenörens kontaktpersoner:

Iivari Kanto

Louhintahiekka Oy

tfn 044 901 0292

iivari.kanto@louhintahiekka.fi

Jani Nyman

Louhintahiekka Oy

tfn 050 414 1510

jani.nyman@louhintahiekka.fi