Välj en sida

Kyrkslätts simhalls kundenkät 2024 genomfördes under perioden 13–27.5. Det var möjligt att svara på enkäten både via en elektronisk blankett och på en pappersblankett i simhallen. Det inkom 123 svar på enkäten. Målet med enkäten var att kartlägga användarnas erfarenheter av simhallen och resultaten kommer att användas i utvecklingen av simhallstjänsterna.

Vitsorden i resultaten är på skalan 1–5 (svag – utmärkt eller helt av annan åsikt – helt av samma åsikt).

Simhallens kundenkät

Majoriteten av dem som svarade på enkäten bor i Kyrkslätt (91 %) och använder simhallstjänster minst en gång i veckan (70 %). Flest svar kom från åldersgruppen 41–50-åringar (24 %).

Allmänna frågor om simhallstjänsterna

Öppettider: 4,3

Kundbetjäningens kvalitet: 4,2

Prydlighet: 4,0

Simhallens säkerhet och underhåll

Simhallsbesök anses allmänt som mycket trygga (4,5), och hotfulla situationer har upplevts bara i liten grad (1,7). Vid problem har man lätt fått hjälp av personalen (4,2). Enligt de svarande tar man bra hand om simhallsfastigheten (3,9), och anvisningarna och reglerna är tillräckliga både på plats i simhallen och på simhallens webbsidor (3,9).

Simhallstjänsternas kvalitet och funktion

Allmänt vitsord för simhallstjänsterna: 4,1

Simövervakning: 4,1

Virtuell vattengympa: 4,4

Självständig användning av simhallen – bassängerna: 4,2

Självständig användning av simhallen – övriga idrottsutrymmen: 3,8

Biljettförsäljning: 4,3

Vitsordet för simhallen kommunikation steg anmärkningsvärt jämfört med resultatet för förra året (2023: 3,6 och 2024: 4,1). De som svarade på enkäten upplevde fortfarande att de får bäst information om simhallstjänsterna på kommunens webbplats och på Facebook. Samma kommunikationskanaler upplevs också som mest tilltalande.

På de öppna frågorna inkom det rikligt med svar. De som svarade kunde bland annat önska innehåll i evenemang, ge utvecklingsförslag om simhallstjänsterna och skicka hälsningar och utvecklingsidéer till personalen. Svaren på kundenkäten behandlas av Kyrkslätts simhalls personal, och vi strävar efter förbättra tjänsterna ytterligare enligt kundernas önskemål.

Det här året hade vi med en ny fråga, hur sannolikt skulle du rekommendera Kyrkslätts simhall till din vän? På NPS-skalan fick vi poängen 53. Allmänt taget anses över 50 poäng vara ett utmärkt resultat.

Ett stort tack till alla som svarat, Kyrkslätts simhalls personal önskar alla kunder en glad sommar!

Simhallens årsservice genomförs under perioden 21.6–4.8 och då är simhallen stängd.

Fritidstjänster / Ungdoms- och idrottstjänster

Mer information om enkäterna:

nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi