Välj en sida

Prova på: Låt oss dansa!-temadag i Fyyri 6.5

Kyrkslätts kommuns fritidstjänsters Prova på-evenemangsserie fortsätter med danstema måndag 6.5.2024 från och med kl. 9.30. Under evenemanget kan du i Fyyri själv delta i bland annat dansverkstäder och disco samt njuta av dansgruppernas uppvisningar som åskådare. På...

Försvarsmakten övar i Gillobacka 12.4

Gardesjägarregementet övar på Gillobackaområdet i Kyrkslätt fredag 12.4 kl. 8–14. Vid övningen används övningsammunition, och övningen kan förorsaka buller i närmiljön. Trupperna tar sig till övningsområdet med försvarsmaktens fordon eller med civilfordon. Ytterligare...

En ny bidragsansökan riktad till organisationer som främjar välfärd och hälsa samt kommunstyrelsens organisationsbidragsansökan för år 2024 börjar 9.4 kl. 12

Välfärdsbidraget är avsett för att stödja etablerad basverksamhet i föreningar som organiserar verksamhet som främjar välfärd och hälsa. Ansökningstiden för välfärdsbidrag och för kommunstyrelsens organisationsbidrag går ut 26.4.2024 kl. 15. Bidrag beviljas till...