Välj en sida

Linjerna 171, 172, 173/N, 175   

Sundsbergsvägens hållplatspar Ki0207 / Ki0208 Sundsbergsstråket tas ur bruk på grund av gatuarbeten. Ersättande hållplatser är Ki0259 / Ki0260 Sundsbergsvägen.  

Hållplatserna är ur bruk under perioden 20.6 –1.11.2024.