Välj en sida

Byggandet av Sarvviksportens gator och kommunalteknik har inletts våren 2024. Sarvviksportens badstrand ligger inom planeringsområdet och kan därmed inte användas. Kyrkslätts kommunaltekniska tjänster påminner att man inte får ta sig in på entreprenadområdet! Det rör sig olika slags arbetsmaskiner på området och det utförs markbearbetningsåtgärder. Det är farligt och absolut förbjudet att röra sig på området! Entreprenaden ska bli klar så att stranden åter står till förfogande sommaren 2025.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

Kyrkslätts kommun, kommunalteknikens investeringstjänster