Välj en sida

Kyrkslätts kommuns områdesskötare Jari Kalmari inleder sin arbetsmorgon på sommaren genom att göra en runda mellan Kyrkslätts badstränder, som är på hans ansvar.  

”Vi granskar i hurdant skick stranden är och fixar den. När vi granskar stränderna städar vi inte bara upp, utan ser också till att bryggan med tillhörande utrustning är i skick och att livbojen och livbåten är på rätt plats och användbara”, berättar Kalmari. 

På intervjudagen berättar Kalmari att han lite senare ska åka till Evitskog för att byta stege på bryggan på Evitskogs badstrand. Andra dagar går helt åt att städa upp. 

”Fastän det finns tillräckligt av sopkärl på stränderna finns det tyvärr ofta så mycket skräp i miljön att man behöver flera säckar för att samla upp det”, säger Kalmari. 

Kommunens mångsysslare iståndsätter, reparerar och fäller till och med träd 
 

Områdesskötarna som arbetar inom underhållsenheten upprätthåller platser och tjänster som är viktiga för invånarna. Underhåll av kommunens friluftsområden (motionstrapporna, idrottsplanerna, motionsslingorna), badstränder och mattvättningsställen är på sommaren på deras ansvar. På vintern ansvarar de för bland annat skidspåren, den uppvärmbara konstgräsplanen och plogningen av den, underhållet av kommunens vinterbadplatser och skridskobanor. 

”På områden som ska underhållas sköter vi allt från trädfällning till reparationer”, berättar Kalmari om sitt arbete. 

Inom kommunen arbetar för närvarande 10 områdesskötare. Både arbetsgänget och de säsongsrelaterade arbetsuppgifterna får beröm av Kalmari. 

”Arbetsbeskrivningen är mycket mångsidig, och uppgifterna har under årens lopp blivit mångsidigare”, berättar Kalmari, som gjort en lång karriär inom kommunen. 

Enligt Kalmari har man i arbetsuppgifterna hjälp av ”allt slags tekniskt kunnande”, och man lär sig i sitt arbete. Teammedlemmarna reparerar och bygger mycket själva. Så sparar också kommunen. 

Arbetena varierar från säsong till säsong – i början av sommaren har områdesskötarna fullt upp 

Sommartid hör sex badstränder och de fyra mattvättningsställena i Kyrkslätt till Kalmaris ansvarsområde. I arbetsuppgifterna ingår dessutom underhåll av idrottsplatserna. På sommaren sköter man gräsklippningen på utemotionsplatserna och underhållet av till exempel bollplanerna.  I centralidrottsparken granskar vi nästan dagligen till exempel i vilket skick idrottsredskapen är. 

”Tyvärr förekommer det mycket vandalism. Fler än en gång har tjuvar lyckats ta med sig saker alltifrån basketringar till ishockeymål. På stränderna försvinner badstegar och sopkärl. Vi har också blivit bestulna på flera räddningsbåtar”, beklagar Kalmari. 

Början av sommaren har varit särskilt brådskande tid för områdesskötarna.  

”I maj efter vintern väntar reparationsarbetena, och sedan börjar sommarunderhållsarbetena.” 

”Man ser omedelbart resultatet av sitt arbete” 
 

Enligt Kalmari är det bästa i hans nuvarande arbetsbeskrivning självständigt arbete och mångsidiga arbetsuppgifter. Framför allt om somrarna njuter Kalmari av sitt arbete och av att få vara ute. 

”Det är fint att man omedelbart ser resultatet av sitt arbete”, konstaterar Kalmari.   

När Kalmari åker runt om i Kyrkslätt med sina arbetsuppgifter möter han också invånare. 

”På mattvättningsstället kan jag hjälpa tvättare att lyfta tunga mattor. I våras sade en tvättare att det skulle vara trevligt att få en bänk till mattvättningsstället. Vi hämtade alltså till platsen en bänk som tvättarna kunde sitta på!” berättar Kalmari om önskningar som förverkligats. 

Om vintrarna ger kommuninvånarna respons särskilt på skidspårens skick. De körs upp med Kyrkslätts kommuns spårmaskin Paana. Jari behärskar användningen av maskinen och har de senaste två vintrarna utbildat även andra att använda den. 

Underhåll i Kyrkslätt redan i tre generationer 

 
I augusti i fjol blev det aktningsvärda 40 år sedan ha började arbeta inom Kyrkslätts kommun.  Han är infödd Kyrkslättsbo och blev lite av en slump anställd inom kommunen.  

”Min pappa var anställd inom kommunen, och sommaren efter grundskolan just innan jag började i yrkesskolan, berättade pappa att man på kommunens trädgårdssida behövde arbetskraft”, berättar Kalmari om början av sin karriär inom kommunen. 

På den vägen hamnade Kalmari för snart 41 år sedan. Under årens lopp har Kalmaris arbetsbeskrivning och enhet varierat. Han har arbetat bland annat på byggsidan, inom underhållet, på skogs- och trädgårdssidan, på kommunens tryckeri, som bilbud och med timmermän. Kalmari har lärt sig sitt arbete genom att göra.  

”Min farfar har varit med och byggt kommunens första idrottsplan, Lappböle idrottsplan, i slutet av 50-talet eller början av 60-talet”, berättar Kalmari. 

Kalmaris favoritplats är Linlo friluftsö 

Kalmaris favoritplats i Kyrkslätt är Linlo friluftsö, där han också har en egen båt. När tillgängligheten på ön Linlo förbättrades byggde man en tillgänglig gångbro och en tillgänglig eldstad på ön. Kommunens områdesskötare gjorde mycket också själva.  

”På Linlo friluftsområde byggde vi själva med områdesskötarnas krafter en arbetarbod för övervakare samt en tillgänglig rutt från gångbron till det närmaste kokskjulet. Vi byggde själva också där ramper som behövs för att förbättra tillgängligheten och ett tillgängligt wc”, berättar Kalmari. 

För närvarande önskar Kalmari att han skulle få göra ”samma sysslor” ända tills han blir pensionerad. Trots hans aktningsvärt långa karriär har han ännu några arbetsår kvar.