Välj en sida

På grund av vattenförsörjningsarbeten stänger vi Sarvviksalléns södra fil på sträckan Finnträskkanten – Finnbyvägen. På grund av byggandet av rondellen och I anslutning till utvidgningen av infartsparkeringen stänger vi en del av infartsparkeringen på platsen. Arbetet genomförs etappvis från och med 1.7.2024.

Vi beklagar olägenheterna som arbetet förorsakar invånarna och de som rör sig på området.

Entreprenörens kontaktperson:

arbetsplatschef Kimmo Nyman, Tieluiska Oy,

tfn 040 487 1381,

kimmo.nyman@tieluiska.fi