Välj en sida

Vid sitt sammanträde 17.6 beslutade Kyrkslätts kommunfullmäktige ansöka om ordnande av bostadsmässa på Strömsbys område år 2030. Vidare beslutade fullmäktige att Affärsverket Kyrkslätts vatten tar över Kylmälä vattenandelslags verksamhet och nätverk. Vid sammanträdet valde kommunfullmäktige också ledamöterna och ersättarna i nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor för perioden 1.8.2024-31.5.2025. 

Man ansöker om att få ordna bostadsmässa på Strömsbys område i Kantvik år 2030. Det slutliga beslutet om ordnande av bostadsmässa förutsätter att man i avtalsförhandlingarna med organisationen för bostadsmässan når ett godtagbart resultat. Härnäst ska kommunen inleda förhandlingarna om samarbetsavtalet. 

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 5.2.2024 att kommunen börjar förbereda möjligheten att ordna en bostadsmässa i Kyrkslätt. Den av kommundirektören utnämnda arbetsgruppen har berett ärendet vidare och inlett förhandlingarna med Andelslaget Finlands Bostadsmässa. Arbetsgruppen har berett ärendet när det gäller såväl läget, förutredningen och ansökan om bostadsmässa. 

Överförande av Kylmälä vattenandelslags vattenförsörjningsegendom och affärsverksamhet till Kyrkslätts Vatten  

Kommunfullmäktige godkände vid sammanträdet att Affärsverket Kyrkslätts vatten tar över Kylmälä vattenandelslags verksamhet och nätverk. På det här sättet kan kommunen också i fortsättningen trygga förvaltning, utveckling och ekonomisk planering av vattenförsörjningen på området på lång sikt. Vattenförsörjningen och hanteringen av avloppsvatten på området fortsätter som normalt.    

Kyrkslätts kommun har låtit göra en utredning om verksamheten i Kylmälä vattenandelslag. Enligt utredningen som gjordes av Ramboll Finland Oy är Kylmälä vattenandelslags verksamhet för närvarande ekonomiskt olönsam utan ekonomiska stödåtgärder av kommunen eller annan instans, och hotet om konkurs är omedelbart. Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt räntehöjningarna har för sin del höjt kostnaderna för vattenandelslagets verksamhet och vattenandelslaget har inte kunnat täcka dessa med sina vattenavgiftsinkomster. 

Fullmäktige godkände en ny förvaltningsstadga  

I den av fullmäktige godkända uppdaterade förvaltningsstadgan har man velat förtydliga skillnaden mellan styrande och operativt beslutsfattande. Detta syftar till att underlätta det praktiska operativa arbetet men samtidigt stärka nämndernas styrande roll. Därtill har man i samband med uppdateringen av förvaltningsstadgan granskat stadgan som en helhet och förbättrat tydligheten. 

Ledamöter och ersättare i nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor för perioden 1.8.2024-31.5.2025 

Till ordförande för nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor valdes Urho Blom och till vice ordförande Leila Terkomaa.  

Ledamöter och ersättare i nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor: 

Kyrkslätts kommun: 

 • Urho Blom, ersättare Greger Englund 
 • Ari Harinen, ersättare Sini Felipe 
 • Ville Salminen, ersättare Pekka Sinisalo 
 • Johanna Fleming, ersättare Henry Scheinin 
 • Pia Furu, ersättare Janina Rönnberg 

Sjundeå kommun: 

 • Stefan Svanfeldt, ersättare Marko Suoknuuti 
 • Maria Koroma-Hintikka, ersättare Tuija Aumala 

 Vichtis kommun: 

 • Leila Terkomaa, ersättare Matti Waara 
 • Sami Järvinen, ersättare Anita Lehikoinen 
 • Sari Metsäkivi, ersättare Kari Viherkanto 
 • Petri Lehtiranta, ersättare Tuija Sund

Andra ärenden som kommunfullmäktige behandlade:   

 • Nissnikuhusets byggnadsprojekt, nämnden för lokaltjänsters förslag om tilläggsanslag för byggande av en teleskopläktare  
 • Svar på fullmäktigemotion 1/2024: Inrättande av ett råd för kulturell mångfald i Kyrkslätt