Välj en sida

Ungdomsarbete på spåret

Från och med maj består Kyrkslätts NTR-team av arbetarna inom ungdoms- och idrottstjänsterna Katri Lahtinen, Rafaela Nyholm och Sami Enojärvi, som patrullerar varannan fredag, och Sanna Aho, som tillsammans med NTR-arbetaren i Esbo patrullerar varannan onsdag över kommungränserna vid kustbanan. Dessutom patrullerar ungdomsarbetarna vid behov till olika håll i Kyrkslätt på platser där unga samlas. NTR stöder ungdomsarbetet i området genom att snabbt reagera på ungdomsfenomen. Målet med att röra sig bland de unga är att möta dem som man inte når genom andra former av ungdomsarbete. Man vill att de här ungdomarnas röst hörs och samtidigt vill man öka förståelsen mellan vuxna och unga. Då ungdomsarbetarna patrullerar kartlägger de också var de unga rör sig i olika områden.

Vad är patrullerande ungdomsarbete?

Patrullerande ungdomsarbete innebär att ungdomsarbetarna patrullerar på gator och i bostadsområden och på andra allmänna och halvallmänna platser såsom stationer och köpcentrum. Ungdomsarbetarna tar diskussionskontakt med de unga och strävar efter att med sin verksamhet trygga de ungas välmående, öka samförståndet och förbättra den allmänna säkerhetskänslan. Med olika medel inom ungdomsarbetet kan man vid behov också sträva efter att inverka på de ungas beteende. Ungdomsarbetet fungerar ändå inte som ordningsvakt eller för att skingra grupper, utan finns fortfarande till för de unga.

Du kan kontakta NTR-arbetarna

Katri 040 7290 838

Rafaela 040 5743 913

Sami 040 1269 817

Sanna 040 7023 496

Instagram: kirkkonumminuorisojaliikunta

Facebook: kirkkonnummennuorisojaliikunta

Patrullering på skolavslutningsveckoslutet

På skolavslutningsveckan fredag 31.5 patrullerar Kyrkslätts NTR, och lördag 1.6 ordnas en gemensam patrullering, där förutom NTR-arbetarna också alla ungdomsarbetare och skolungdomsarbetare i Kyrkslätts kommun deltar.