Välj en sida

Ansökan till småbarnspedagogiken

Du kommer väl ihåg att ansöka om en plats inom småbarnspedagogik senast fyra månader innan önskat inledningsdatum. Det vill säga, om du ännu inte ansökt om en plats för augusti ska du göra det nu, senast 31.3. I brådskande fall, exempelvis på grund av att...

Verkningarna av demonstrationen som ordnas 1-2.2 för Kyrkslätts kommuns tjänster

Fackförbunden har meddelat om omfattande politiska strejker som ordnas torsdag 1.2 och fredag 2.2. Demonstrationerna påverkar också Kyrkslätts kommuns tjänster. Verkningarna för småbarnspedagogiken och undervisningen torsdag 1.2 Demonstrationen påverkar avsevärt...
"

Olli Mäki-pris till Antti Kilappa – bildnings- och fritidsnämnden beslutade om mottagare av idrottspriser år 2023

Bildnings- och fritidsnämnden utsåg 25.1 mottagarna av idrottstipendierna och utmärkelserna för år 2023 samt mottagaren av Olli Mäki-vandringspriset. Dessutom utlyste nämnden kulturtjänsternas konstnärsstipendium för år 2024. Antti Kilappa får Olli...
"

Finska nämnden för fostran och utbildning godkände den uppdaterade handledningsplanen för den grundläggande utbildningen 

Finska nämnden för fostran och utbildning godkände vid sitt sammanträde 23.1 den uppdaterade handledningsplanen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Handledningsplanen för den grundläggande utbildningen styr elevhandledningen i Kyrkslätts skolor....

Idésökningen i namntävlingen för Gesterby skolcentrum pågår 22.1-11.2.2024 – vad föreslår du?

Byggarbetena på Gesterby skolcentrums område framskrider planenligt. För tillfället pågår fasadarbeten. Enligt planen flyttar Winellska skolan, Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu och förskolegruppen i Prästgårdsbackens daghem in i de nya lokalerna i början av år 2026....
"

Bildnings- och fritidsnämnden kungjorde idrottsstipendier och utmärkelser för meriter år 2023 och organisationsbidrag för år 2024 för ansökan

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde 12.12 och beslutade kungöra Kyrkslätts kommuns idrottsstipendier och utmärkelser 2023 samt Olli Mäki-priset att ansökas senast 8.1.2024. Dessutom beslutade nämnden också bland annat om organisationsbidragen för kultur-,...