Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 15.5 och behandlade byggtida ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu. Nämnden föreslår nämnden för lokaltjänster att ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu ordnas i Masaby område så att Köpas tomt reserveras för småbarnspedagogiken. 

Byggtida ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu 

En konkurrenspräglad dialog som ingår i upphandlingen av Nissniku-huset pågår för närvarande. Det egentliga byggandet förväntas kunna börja under hösten 2025. Byggprojektet kräver tillfälliga lokaler för den tid som projektet genomförs. 

Nissnikun yhtenäiskoulus årskurser 1–6 använder under byggprojektet Masalan koulu och de tillfälliga lokalerna som byggdes på skolgården år 2023. De alternativ för tillfälliga lokaler som behandlades i nämnden 15.5 gäller årskurserna 7–9, det vill säga cirka 380 elever. 

Nämnden beslutade föreslå nämnden för lokaltjänster att ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu ordnas i Masaby område så att Köpas tomt reserveras för småbarnspedagogiken. Nämnden för lokaltjänster behandlar ärendet vid sitt sammanträde torsdag 16.5. 

Behovet av småbarnspedagogik på Masaby område beskrivs i detalj i en annan ärendepunkt vid detta sammanträde. 

Närmare uppgifter finns i sammanträdeshandlingarna. Protokollet från sammanträdet finns från och med 16.5.2024 tillgängligt på kommunens webbplats. 

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet:

  • Utredning om småbarnspedagogikens utrymmesbehov i Masaby område 

Ytterligare information
Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277 
Föredragande, direktör för småbarnspedagogik Anu Vesiluoma, puh. 040 5867290

Sammanträdeshandlingar
Finska nämnden för fostran och utbildning