Välj en sida

I Kyrkslätts daghem, skolor och invånarparker minskar vi mängden matrester genom att efter dagen slut sälja överbliven mat till kommunens personal.

”Med intäkterna från försäljningen av svinnmat erbjuder vi kommunens matgäster på efterrätter under speciella dagar så som självständighetsdagen eller Runebergsdagen. Tack vare svinnmatsförsäljningen kan vi till exempel servera fastlagsbullar på fastlagstisdagen”, berättar Johanna Tuppurainen, servicedirektör för städ- och kosthållsenheten.

Matsvinnet har minskat med över 2 000 kilo sedan förra augusti

Försäljningen av svinnmat inleddes i augusti 2023. Den nya praxisen har tagits väl emot. Tuppurainen berättar att 4 197 askar svinnmat sålts fram till slutet av mars 2024. I en ask ryms det ungefär ett halvt kilo mat.

”Det innebär att vi sålt sammanlagt 2 100 kilo mat som annars hade slängts bort”, konstaterar Tuppurainen.

Svinnmatsförsäljningen har inbringat över 12 500 euro, vilket möjliggjort efterrätter under högtider.

Enligt Tuppurainen säljs i genomsnitt 524 svinnmatsportioner i månaden vid kommunens 30 serviceställen. Detta innebär 24–25 portioner per dag.

Det går inte att förutspå hur mycket mat det blir över. Ibland blir det mycket och ibland inte alls. Svinnmat är all mat som blivit över från serveringen. Mängden varierar mycket beroende på maten och dagen. Enligt Tuppurainen blir det till exempel inte kvar något att sälja av favoriträtter så som spenatplättar.

Säkerhet och hygien har beaktats

En ask svinnmat kostar 3 euro och den betalas med MobilePay. De personer som har tillträde till fastigheterna där det säljs mat, dvs. skolor och daghem, kan köpa mat.

Kyrkslätts städ- och kosthållstjänster har länge funderat på idéen att säja svinnmat, men fullmäktigemotion om ibruktagningen av applikationen ResQ för försäljning av svinnmat förde saken framåt och man började utreda den.

”Av säkerhetsskäl kan vi inte sälja mat till utomstående. Det skulle förutsätta att utomstående har tillträde till kommunens fastigheter, dvs. daghem och skolor”, berättar Tuppurainen.

Man har sökt en fungerande, effektiv och mångsidigt säkert verksamhetssätt för svinnmatsförsäljningen.  Köparen portionerar upp maten i färdiga askar av hygienskäl. Man får inte använda sin egen ask. Enligt Livsmedelsverket är ett av kriterierna för matförsäljningen att maten ska säljas i förpackningar som är avsedda för livsmedel.

 ”Svinnmaten kostar eftersom organiseringen av försäljningen och förpackningarna kostar. Att maten är avgiftsbelagd garanterar också jämlikhet. Ingen kan hamstra hur mycket gratis mat som helst”, förtydligar Tuppurainen.

Verksamheten utvecklas utgående från kundresponsen

Den lyckade praxisen fortsätter i höst.  Vi har lyssnat på responsen från kunderna och vår egen personal.

”Avsikten är att förstora asken och ta i bruk en miljövänligare version. Priset på asken blir detsamma som tidigare”, berättar Johanna Tuppurainen.

Ytterligare information:


Johanna Tuppurainen, direktör för städ- och kosthållstjänster – Kyrkslätts kommun, johanna.tuppurainen@kirkkonummi.fi