Välj en sida

Kyrkslätts nämnd för lokaltjänster beslutade to 6.6 på förslag av ordföranden remittera behovsutredningen för det nya daghemmet på Masabyområdet och inledandet av projektplaneringen för beredning.

Serviceområdet för bildning har gjort en behovsutredning för det nya daghemmet på Masabyområdet 23.5.2024. I projektet är avsikten att bygga lokaler för Masabyområdets nya daghem och reservera lokaler i anslutning till daghemsbyggnaden även för invånarparksverksamhet. Projektet är nödvändigt på grund av det växande servicebehovet, småbarnspedagogikens försörjningsberedskap och småbarnspedagogikens nuvarande lokaler.

Upphandlingsbeslut om entreprenörer: Reparationen av Eriksgårds huvudbyggnads fasad och reparationen av Bobäcks skolas konstruktioner

Nämnden för lokaltjänster beslutade vid sitt sammanträde välja SRG-Urakointi Oy till entreprenör för renoveringen av fasaden på Eriksgårds huvudbyggnad och föreslår kommunstyrelsen att kostnaderna för arbetet täcks med medel ur von Wahlbergs fond.

Nämnden för lokaltjänster beslutade också välja Rakennus & LVI Ehrnsten Oy till entreprenör för de inre konstruktionsreparationerna och övriga saneringsarbetena i Bobäcks skola.

Övriga ärenden som behandlades vid sammanträdet var till exempel:

  • Prissättningar av städ- och kosthållstjänster år 2025
  • Situationen gällande nämnden för lokaltjänsters delårsöversikt år 2024

Ytterligare information:

Ordförande Noora Piili, noora.piili@kirkkonummi.fi

Föredragande, direktör för samhällstekniska väsendet, Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

 Sammanträdeshandlingar

Nämnden för lokaltjänster