Välj en sida

Bibliotekshuset Fyyri var 10.10.2023 fullt av människor som sökte nya möjligheter: arbetsgivare som sökte nya arbetstagare, läroanstalter som presenterade sitt undervisningsutbud för nya studerande, yngre och äldre arbetssökande som sökte ny kurs och dessutom en grupp olika experter som erbjöd hjälp och stöd i att hitta både arbete och arbetstagare.

Fyyri hade under rekryfestivalen cirka 800 besökare, då biblioteket under normala dagar motsvarande tid har under 400 besökare. 27 instanser inom den offentliga sektorn, organisationer, företag och läroanstalter erbjöd information och möjligheter.

Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas öppnade evenemanget och önskade alla välkomna. Kommundirektören betonade betydelsen av möten och hoppades på livlig och modig diskussion på Rekryfestivalen. Det har både en stor mänsklig och en stor samhällelig betydelse att hitta en arbetsplats. Betydelsen av sysselsättning av invånarna ökar ännu mer, då TE-tjänsternas uppgifter överförs till kommunerna i början av 2025. Målet är att skapa bra tjänster för kommuninvånarna tillsammans med Sjundeå och Vichtis.

Hos arbetsgivarna och läroanstalterna som erbjuder utbildning räckte de intresserade kunderna till. Till exempel rekryterarna för Västra Nylands välfärdsområde hade samlat kontaktuppgifter till flera intresserade, säsongsarbetet vid Kirkkonummen huolto intresserade många och representanten för Varuboden-Osla var också synnerligen nöjd med mötena och antalet intresserade av en arbetsplats inom handeln.

Luksia tog väl vara på rekryfestivalen: läroanstalten presenterade utbildningen, en grupp av studerande sökte jobb och en grupp inom marknadsföringskommunikation genomförde sina marknadsföringsstudier genom att hålla anförande inom marknadsföring för publiken.

De arbetssökande fick information om arbetsmöjligheter och adresser dit man kan skicka arbetsansökningar. Någon hade önskat att man kunde skriva arbetsavtal genast, men majoriteten av besökarna var nöjda med festivalens håvor. Särskilt trevligt var det att många arbetsgivare också var redo att anställa arbetstagare utan tidigare arbetserfarenhet av branschen. Det fanns också möjliga arbetsplatser för arbetssökande som inte är språkkunniga.

Många åkte hem med en kasse full av broschyrer och kontaktuppgifter. Dessutom fick man på rekryfestivalen också konkret hjälp med arbetssökandet på CV-kliniken som ordnades av Navigatorn i Kyrkslätt.

Arrangörer för Rekryfestivalen var Kyrkslätts kommuns livskraftsenhet, Navigatorn Kyrkslätt, Västra Nylands välfärdsområdes sysselsättningsenhet Toimari, Nylands arbets- och näringsbyrå och Life in Kirkkonummi.

Arrangörerna hoppas att festivalen bär frukt och besökarna hittar nya stigar att gå.