Välj en sida

De ungdomar som avslutade sin grundläggande utbildning i Kyrkslätt i våras väntar just nu på resultaten från den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen. En del är nervösa, medan andra väntar lugnt på informationen. Resultaten publiceras tidigast torsdag 13.6. De flesta ungdomar har på blanketten för gemensamma ansökan angett att resultaten får skickas till dem per e-post, så det är viktigt att följa med sin egen e-post. Till e-posten skickas också instruktioner om hur man tar emot en studieplats och information om man inte har blivit antagen. Om den unga inte har gett sitt tillstånd till att informationen får skickas per e-post får han eller hon ett traditionellt brev hem senast under midsommarveckan.

Kom ihåg att ta emot studieplatsen senast 27.6

Efter att de unga fått resultaten från den gemensamma ansökan, är det viktigt att omedelbart ta emot den plats som erbjuds. Detta gäller även om den erbjudna platsen inte är det främsta alternativet. I den gemensamma ansökan efter den grundläggande utbildningen kan du tacka ja till en plats utan att oroa dig för att förlora eventuella reservplatser för platser du hellre skulle ta emot. Om du senare under sommaren erbjuds en mer önskad plats kan du tacka ja till den och sedan återkalla den första mottagna platsen. Studieplatsen ska tas emot senast 27.6. Om den erbjudna platsen inte tas emot enligt instruktionerna, förlorar man platsen. Det är alltså mycket viktigt att ta emot studieplatsen.

Studiehandledarna hjälper

Grundskolornas studiehandledare hjälper och stöder de unga och deras vårdnadshavare 13-14.6. Du når studiehandledarna per telefon och e-post och du kan också komma överens om att träffa dem på skolan. Studiehandledarna hjälper både med att ta emot platser och vid behov med att göra en fortlöpande ansökan, om du vill ansöka om en plats som du inte sökte i den gemensamma ansökan. Studiehandledarna finns där för de unga som gått ut nian och deras vårdnadshavare också hela augusti. Det lönar sig att ta kontakt med den egna studiehandledaren om det är något man undrar över.

Navigatorn och uppsökande ungdomsarbete hjälper också

Navigatorn i Kyrkslätt och det uppsökande ungdomsarbetet finns på adressen Kyrkstallsvägen 1. Här får du också hjälp om du har frågor som gäller den gemensamma ansökan.

Navigatorn och det uppsökande ungdomsarbetet är på sommarlov 1-19.7.2024. Navigatorns servicehandledare Petteri Niemi är anträffbar 15-19.7 per telefon/via WhatsApp på nummer 040 353 9626.

Navigatorn Kyrkslätt
Uppsökande ungdomsarbete

Lycka till i augusti och med de nya studierna, men först ska vi fokusera på sommaren och samla krafterna. Ha en underbar och avkopplande sommar!