Välj en sida

I början av året genomfördes en öppen idésökning där kommuninvånarna hade möjlighet att föreslå namn för skolbyggnaden som byggs i Gesterby. Den färdiga byggnaden kommer att inhysa svenskspråkiga enhetsskolan Winellska skolan, Prästgårdsbackens förskola och finskspråkiga Gesterbyn koulu. Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu bildar från och med 1.8.2024 en gemensam skola.

Namnarbetsgruppen valde två förslag bland drygt 120 förslag

GWP-namnarbetsgruppen samlades tisdagen den 9 april för att välja sina favoriter bland de över 120 namnalternativen. I mötet deltog ordförandena för nämnderna inom serviceområdet bildning samt representanter för skolornas elever och personal och för ungdomsfullmäktige. Namnarbetsgruppen tackar för de många utmärkta och kreativa förslagen!

”Det var fint att få samarbeta med elevmedlemmarna i detta viktiga ärende. Vi diskuterade i god anda och nådde den slutliga lösningen i samförstånd, gläder sig lärarrepresentanten för Gesterbyn koulu Mari Saarikivi.

Namnarbetsgruppen var efter diskussionen enhällig om vilka två namnförslag som går vidare:

  • Gesterby skolcentrum Wigge (Gesterbyn koulukeskus Wigge) samt
  • Gesterby skolcentrum Jede (Gesterbyn koulukeskus Jede).

I alternativen beaktade man skolbyggnadens geografiska läge och dess historia. Man vill att namnet ska tåla tid och berätta vilken typ av byggnad det handlar om. Dessutom vill namnarbetsgruppen att byggnadens namn innehåller ett kort och koncist namn som kan användas i vardagen.

Valter Åström som representerar Winellska skolans elever tyckte att mötet var intressant och att många förslag var riktigt bra.

“Jag hoppas att de två valda namnalternativen tas väl emot och att det nya namnet som slutligen väljs lever länge och används av kommande generationer”, säger Åström.

Namnvalets följande steg

Namnarbetsgruppens ordförande Tuovi Ronkainen berättar att namnarbetsgruppens möte framskred med ett leende på läpparna och förhoppningsvis gav det också eleverna en trevlig modell för möten.

”Också fortsättningen framskrider väldigt demokratiskt när skolornas elever och personal får säga sin åsikt om de två alternativen. Jag tycker att båda alternativen är bra”, fortsätter hon.

Eleverna, barnen och personalen i Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu, Winellska skolan och Prästgårdsbackens förskola har möjlighet att rösta på alternativen fram till 26.4.2024.

Det slutliga beslutet om den nya byggnadens namn fattas vid bildnings- och fritidsnämndens sammanträde i maj.