Välj en sida

Torsdagen den 4 april ordnades ElevAgent-dagen i Kyrkslätts bibliotekshus Fyyri. Kyrkslätts ElevAgent-dag är ett evenemang som är avsett för ElevAgenterna i Kyrkslätts skolor och de lärare som handleder dem. Också de som är intresserade av verksamheten hade bjudits in för att bekanta sig med verksamheten.

Den bärande idén med evenemanget var elevers deltagande och engagemang av elever – eleverna ordnade verksamhet för andra elever och bekantade sig samtidigt med varandra. I programmet ingick både arbete vid arbetsstationer och verkstäder som eleverna själva ordnade.

Vilka är ElevAgenter?

ElevAgenter är en grupp som bildats av elever i skolan och som assisterar i digitala ärenden i skolan. Den handledande läraren i skolan väljer elevagenterna bland frivilliga. ElevAgent-verksamheten kan nyttjas till exempel som underlag för en valfri kurs eller klubbverksamhet.

Tävling i teknologifärdigheter

På ElevAgent-dagarna tävlade man i ElevAgenternas kärnkompetenser i grupper som bildats av elever från olika skolor. Man höll verkstäder om bland annat artificiell intelligens (AI), programmering, Minecraft Education och produktion av innehåll på sociala medier. I evenemanget deltog elever och lärare från sju finsk- och svenskspråkiga skolor.

På AI-verkstäderna fick man testa olika AI-applikationer under handledning av elever från Laajakallion koulu och att skapa bilder med hjälp av AI under handledning av ElevAgenterna från Heikkilän koulu. Eleverna berättade allt som de visste om temat för de övriga deltagarna och svarade på frågor.

ElevAgenterna från Gesterbyn koulu höll en fin robotikverkstad. På Minecraft Education-verkstaden byggde man i sin tur fina skapelser och roliga manicker. Byggnadsområdet är skapat av Laajakallion koulus ElevAgenter, som också fick idén till det.

Den ”röda gruppen” med elever från Masalan koulu, Kantvikin koulu och Heikkilän koulu samt Bobäcks skola drog det längsta strået i tävlingen.

Bobäcks skolas rektor Teresia Kajanti deltog i arrangemangen av dagen.

”Det bästa är när elever får lära av varandra och dela med sig av sina kunskaper”, berättar hon.

“Det är en fin möjlighet man erbjuder digieleverna då det ordnas den här sortens evenemang. De elever jag har pratat med har varit mycket nöjda över upplägget”, fortsätter Kajanti.

I ElevAgent-verksamhdetsmodellen drar man nytta av elevernas teknologikompetens till förmån för hela skolan

Många elever har naturligt och genom studier mångsidiga färdigheter i teknologi och framför allt genuint intresse att utveckla dem. Alla drar nytta av verksamheten, och tillsammans åstadkommer vi även mera.

I ElevAgenter-verksamhetsmodellen deltar hela skolgemenskapen i utvecklingen av lärmiljön, och i verksamheten drar man fördomsfritt nytta av att lära sig av andra under arbets- och skoldagen, stärker det sociala och pedagogiska perspektivet och erbjuder en annorlunda möjlighet också till förändring av lärarens roll.

”Målet är att utveckla kompetens i datateknik även i den riktningen att man även på fritiden kan göra allt möjligt smart med apparater”, berättar specalläraren med vidgat arbetsområde Aapeli Savola från Laajakallion koulu, som koordinerar ElevAgenternas verksamhet.

ElevAgenterna ute i världen – Kyrkslätts SuperAgent i London

Kyrkslätts SuperAgent, Katri Kovanen, som går i årskurs 9 i Jokirinteen koulu, fick i januari en chans att tillsammans med sin handledande lärare Aapeli Savola presentera ElevAgent-verksamheten på världens största mässa inom undervisningsteknologi, BETT, i London.

Kovanen och Savola berättar att resan erbjöd många nya erfarenheter av såväl framträdande som undervisningsteknologi. ElevAgent-verksamheten väckte mycket intresse på internationellt håll på mässan.

”ElevAgent-verksamheten är ju en helt finländsk uppfinning”, konstaterar Savola , som ända från början varit med i verksamheten.

”ElevAgent-verksamheten och elevernas kompetens som den drar nytta av är en fin resurs som är värd att införa i alla skolor.”

ElevAgent-verksamheten är för närvarande nätverksverksamhet finansierad av Utbildningsstyrelsen och koordinerad av Kangasala stad. I Kyrkslätt började ElevAgent-verksamheten år 2013 i samarbete med de övriga KUUMA-kommunerna.