Välj en sida

Idag 7.2 firas beredskapsdagen. I år är dagens tema ”Beredskap är samspel”. Beredskapsdagen ordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen och Kommunförbundet.

Med temat vill man lyfta fram myndigheternas och medborgarnas roller i beredskapen och påminna om att människor har ett eget ansvar för att förbereda sina hushåll enligt sina egna förutsättningar. I hemmen borde man vara beredd att klara sig självständigt åtminstone i tre dygn alltså 72 timmar i en störningssituation. Det vore bra att ha mat, vatten och mediciner hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara bra att känna till grunderna i beredskap alltså veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en bostad som blir kyligare. Då man är förberedd fungerar livet smidigare i störningssituationer som elavbrott.

Läs mer om beredskap: https://72tuntia.fi/sv/

Är du intresserad av beredskapsverksamhet? Det finns möjlighet att fungera som kommunens representant i den regionala beredskapscentralens verksamhet!

Vi söker nu frivilliga i Kyrkslätts kommun till de regionala beredskapscentralernas AVAK-verksamheter. Den regionala beredskapscentralen, alltså AVAK, är en del av kommunens lokala helhetsberedskap och beredskapsplanering. I praktiken innebär detta att kommunen vid olika störningar kan kalla frivilliga personer och föreningar som hjälper kommunen att genomföra serviceproduktion. Då en störningssituation råder producerar AVAK dessutom lokal information för kommunens egen ledningscentral för att bilda en situationsbild.

En stor del av aktörerna på AVAK är frivilliga personer. Eftersom verksamheten är en del av kommunens egen verksamhet och anknyter till beredskapsplaneringshelheten som leds av kommunen arbetar förutom frivilliga också kommunanställda personer i regionala beredskapscentraler.

AVAK erbjuder säkerhetsintresserade kommuninvånare möjlighet att delta i intressanta utbildningar och tillfälle att bekanta sig med hur man handlar i störningssituationer.

Ansök före 26.2

Ansökan till AVAK är öppen fram till 26.2.2024. Alla valda utbildas till sina uppgifter och utbildningen genomförs mångsidigt i samarbete med Försvarsutbildningen MPK och kommunerna i Nyland. Utbildningarna börjar i slutet av april och kulminerar i en beredskapsövning som ordnas i augusti.

Vi behöver aktörer som fungerar som ansvariga chefer för de regionala beredskapscentralerna, vice chefer, jourhavande för meddelanden, jourhavande för situationen, verksamhetskoordinatorer och situationskontaktpersoner.

Om du blev intresserad, ta kontakt och berätta vilken roll du är intresserad av!

Ytterligare information och anmälan:

avak@kirkkonummi.fi