Välj en sida
kirkkonummi

Sköt ärendena elektroniskt

Med blanketterna på denna sida kan du sköta dina ärenden med Kyrkslätts Vatten. Infot som kunden sparar in i systemet via  e-blanketterna inleder en systematisk serviceprocess. Handlingarna undertecknas i första hand elektroniskt. Nästan alla bilagor som behövs kan skickas via tjänsten Lupapiste.fi.

Om du vill uträtta ärendena med pappersblanketter eller du har frågor, ring kundservicen, tel. 09 2967 2179 (må–to  kl 9.00–11.00 och 12.00–14.00).

Anslutning

Bekanta dig med anslutningsprocessen

Ägarbyte eller uthyrning


Beställning av arbete

Vattenmätarställningar


Övriga

Beställ i tid! Leverans- och behandlingstider:

  • Arbetsbeställningar: Inom två veckor från att blanketten har skickats  ringer Kyrkslätts Vattens montör och kommer överens om tidpunkten för arbetet.
  • Vattenförsörjningens meddelande om anslutningspunkt: ca 4 veckor
  • Vattenförsörjningsavtal: Ca 2 veckor  då sökanden tillställt alla behövliga bilagor till Lupapiste och/eller Kyrkslätts vatten. Avtalet ska vara undertecknat innan anslutningsarbetet kan utföras.

JOURNUMMER FÖR FELMEDDELANDEN 24/7
till Kyrkslätts vatten 09 – 2967 2275

Endast samtal. Lokalsamtalsavgift.