Välj en sida

Sköt ärendena elektroniskt

Med blanketterna på denna sida kan du sköta dina ärenden med Kyrkslätts Vatten. Infot som kunden sparar in i systemet via  e-blanketterna inleder en systematisk serviceprocess.

Om du vill uträtta ärendena med pappersblanketter eller du har frågor, ring kundservicen, tel. 09 2967 2179 (må–to  kl 9.00–11.00 och 12.00–14.00). Handlingarna undertecknas i första hand elektroniskt. Nästan alla bilagor som behövs kan skickas via tjänsten Lupapiste.fi.

Anslutning

Bekanta dig med anslutningsprocessen

Ägarbyte eller uthyrning


Beställning av arbete

Vattenmätarställningar


Övriga

Beställ i tid! Leverans- och behandlingstider:

  • Arbetsbeställningar: Inom två veckor från att blanketten har skickats  ringer Kyrkslätts Vattens montör och kommer överens om tidpunkten för arbetet.
  • Vattenförsörjningens meddelande om anslutningspunkt: ca 4 veckor
  • Vattenförsörjningsavtal: Ca 2 veckor  då sökanden tillställt alla behövliga bilagor till Lupapiste och/eller Kyrkslätts vatten. Avtalet ska vara undertecknat innan anslutningsarbetet kan utföras.

JOURNUMMER FÖR FELMEDDELANDEN 24/7
till Kyrkslätts vatten 09 – 2967 2275

Endast samtal. Lokalsamtalsavgift.