Välj en sida
kirkkonummi

Avgörande av meningsskiljaktigheter

Kyrkslätts Vatten behandlar skriftliga reklamationer och ersättningsanspråk som har skickats via reklamationsblanketten.

Om meningsskiljaktigheterna gällande avtal, faktura eller Kyrkslätts Vattens verksamhet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten förelägga ärendet konsumenttvistenämnden för avgörande.

www.kuluttajariita.fi/sv/

Innan ärendet föreläggs konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten vara i kontakt med magistraternas konsumentrådgivning.

https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/