Välj en sida

Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås kommunfullmäktigen har 30.10.2023 beslutat om bildande av ett gemensamt sysselsättningsområde från och med början av år 2025 för ordnande av arbetskraftstjänsterna. Riksdagen beslutade i mars 2023 att de nuvarande AN-byråerna läggs ned senast i slutet av år 2024. Största delen av de offentliga arbetskraftstjänsterna överförs till kommunerna. Kyrkslätt fungerar i fortsättningen som ansvarig kommun för sysselsättningsområdet och som den i lagen avsedda arbetskraftsmyndigheten.

Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås beslut har skickats till arbets- och näringsministeriet som bereder beslutsförslagen om sysselsättningsområden för statsrådet. Statsrådet kan i vissa fall fatta beslut om områden som avviker från kommunernas beslut. Statsrådet gör de slutliga besluten om sysselsättningsområdena 29.2.2024.

Viktigt att satsa på närservice

Arbetskraftsservice omfattar service både för personkunder och för arbetsgivare.
-För kommunerna är det viktigt att arbetskraftsservicen bildar en enhetlig helhet av sysselsättnings- och näringstjänsterna, säger Virpi Sailas, Kyrkslätts kommundirektör.

Varken Kyrkslätt, Vichtis eller Sjundeå har ett AN-serviceställe i nuläget.
-De närmaste serviceställena finns i Esbo och Lojo. Närservice och satsningen på den är en av huvudriktlinjerna för sysselsättningsområdet. I varje kommun finns i fortsättningen ett serviceställe som erbjuder närservice. Genom att bemöta kunderna och säkerställa personlig och behovsorienterad service främjar vi sysselsättningen och på så sätt kommunernas livskraft, konstaterar Juha-Pekka Isotupa, Sjundeås kommundirektör.

Service utgående från kundernas behov

Andra tyngdpunktsområden för verksamheten är stärkande av arbetsgivartjänsterna och arbetsgivarsamarbetet, starkare utnyttjande av kommunernas servicehelheter till exempel i fråga om service för unga arbetssökande och arbetssökande med främmande modersmål.

– Dessutom är omfattande överregionalt samarbete med andra aktörer, så som andra arbetskraftsmyndigheter också särskilt viktigt, konstaterar Tony Sandström, servicechef som svarar för beredningen av AN2025-reformen i området.

– Ordnande av arbetskraftsservicen skapar ett nytt statsandeluppdrag för kommunerna. Samtidigt skärps betalningsandelssystemet för kommunernas arbetslöshetsförmåner. Detta skapar starka ekonomiska intressen för kommunerna att säkerställa effekterna av verksamheten i det nya sysselsättningsområdet. Tjänsterna planeras och bereds utgående från kundernas behov för att kunna säkerställa kundorienterade och effektiva tjänster, berättar Vichtis kommundirektör Erkki Eerola.

Till Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås sysselsättningsområde överförs från staten enligt principen om överlåtelse av rörelse ca 50 arbetstagare. På sysselsättningsområdet finns ca 5000 arbetssökande.

Beredningen fortsätter genom tätt samarbete mellan kommunerna. I beredningen engageras också olika samarbetsinstanser i stor omfattning.