Välj en sida

Trafikarrangemangen på Munkkullavägen ändras vecka 24 (vk 10.6-16.6.2024) På Munkkullavägen byggs en ny linjering. Byggarbetena kommer att påverka trafikarrangemangen och fordonstrafiken kommer i etapper att avgränsas till en fil. Vid behov används trafikljusstyrning på området. Arbetet blir klart i juli.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför. 

Ytterligare information:

Aino Maanselkä

tfn 041 731 8291

aino.maanselka@kreate.fi