Välj en sida

Gesterbytorgets saneringsplanering håller på att inledas. Målet är att området ska bli ett torgaktigt trivsamt vistelseområde. Belysningen och dagvattnen på området beaktas också i planeringen.

Planerare för projektet är FCG Finnish Consulting Group Oy.

Ytterligare information om projektet får du per e-post på adressen katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun, kommunalteknikens investeringstjänster