Välj en sida

Överfartsbron i Masaby stängs

Kyrkslätts kommuns kommunaltekniska tjänster beklagar olägenheterna som stängningen av överfartsbron för gång- och cykeltrafik i Masaby förorsakar. Bron har stängts tillsvidare på grund av saneringsarbetena på Sundsvägen. Längs Sundsvägen byggs en stödmur som...