Välj en sida

De kommunaltekniska tjänsterna håller på att tillsammans med ungdom- och idrottstjänsterna inleda planeringen av en ny sandkonstgräsplan i Masaby idrottspark. Sandkonstgräsplanen planeras där den nuvarande gräsplanen ligger. Den nya planen kan på vintern frysas till en skridskoplan och därmed användas året om. Planeringen omfattar också planens belysning.

Planerare för projektet är FCG Finnish Consulting Group Oy.

Ytterligare information om projektet får du per e-post på adressen katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Saara Koivumäki

projektingenjör

Kyrkslätts kommun, kommunalteknikens investeringstjänster

Päivi Sorvari

ungdoms- och idrottschef

Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänsterna