Välj en sida

De kommunaltekniska tjänsterna håller tillsammans med ungdoms- och idrottstjänsterna på att inleda planeringen av en tillgänglig rutt och parkeringsplats på och vid Linlo. Det planeras en ca en kilometer lång framkomlig rutt på ön Linlo. För området har tillsammans med Finlands Paralympiska Kommitté gjorts en tillgänglighetskartläggning, som fungerar som grund för planeringen. Målet är att rutten i synnerhet tjänar personer med begränsad rörelseförmåga, syn, hörsel eller förståelse. På grund av öns terrängformer kommer ruttens tillgänglighet att vara krävande.

Det planeras ytterligare parkeringsplatser vid Linlo. Avsikten är också att öka antalet parkeringsplatser för personer med rörelsehinder.

Planerare för projektet är FCG Finnish Consulting Group Oy.

Ytterligare information om projektet får du per e-post på adressen katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Hannu Ruhanen

projektchef

Kyrkslätts kommun, kommunalteknikens investeringstjänster

Päivi Sorvari

ungdoms- och idrottschef

Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänsterna