Välj en sida

Till brytningsarbetet hör borrning, laddning, övertäckning och sprängning samt lastning och transport av den lossade sprängstenen. Brytningsarbetet tar cirka en vecka. Arbetet utförs inom ramen för bullertillståndet, det vill säga i regel kl. 7.00–18.00. 

Närliggande fastigheter och konstruktioner följs upp med bullermätare under hela brytningsarbetet. 

Vi skyddar riskzonen för sprängning genom att stanna upp trafiken för den tid som sprängningarna pågår.

Vi varnar om sprängningarna med ljudsignaler:

Fara = en serie korta signaler 60 sekunder.  

Faran förbi = en lång signal 10 sekunder.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

Ytterligare information:

Kreate Oy

Hannu Helenius

ansvarig arbetsledare

0503092950

hannu.helenius@kreate.fi