Välj en sida

Onsdag 22.5 tar vi i bruk en tillfällig omväg för Sundsbergsvägens fordonstrafik via Sundsvägen. I och med den tillfälliga omvägen sänker vi också hastighetsbegränsningarna för fordonen 30 km/h. För att förebygga trafikstockning rekommenderar vi att bilisterna använder alternativa rutter. Enligt beräkning gäller omvägen i ca 3 mån.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

Mikko Teikari 

Byggplatschef

tlf. 050 411 4768

mikko.teikari@vmsuomalainen.fi

Meddelanden om saken som publicerats tidigare:

Överfartsbron i Masaby stängs: Länk till nyheten.

Överfartsbron för fotgängare och cyklister i Masaby stängs vecka 19: Länk till nyheten.

Masaby tågstations östa anslutningsparkeringsområde stängs på grund av Sundsvägens byggplats under vecka 19: Länk till nyheten.

Trafikarrangemangen på Sundsbergsvägens gång- och cykelleder ändras vecka 18: Länk till nyheten.