Välj en sida

Sundsbergsvägens gång- och cykelledsrutt vid Sundsbergsvägens underfart under banan ändras. Omvägen kommer att gå längs Sundsstigen till Masaby stations underfartsbro och därifrån längs Banvallstigen tillbaka till Sundsbergsvägen.

Omvägen tas i bruk 29.4.2024 och den är i användning till slutet av oktober 2024.

Vi beklagar störningarna som arbetena medför.

Vid behov får du mer information av

Mikko Teikari  

Byggplatschef 

050 4114 768

mikko.teikari@vmsuomalainen.fi