Välj en sida

Ersättande parkeringsplatser ordnas på området väster om tågstationen. De ersättande parkeringsplatserna är markerade på den bifogade kartan. Också platserna på infartsparkeringen vid Jorvas station är i användning.

Anslutningsparkeringen stängs under vecka 19 och hålls stängd fram till 31.10.2024.

Vi ber om särskild uppmärksamhet gällande ändrade trafikarrangemang och att man följer byggplatsskyltarna.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

VM Suomalainen Oy

Mikko Teikari 

Byggplatschef

050 411 4768 mikko.teikari@vmsuomalainen.fi