Välj en sida
Gesterby skolcentrum

GWP-skolcentrum ska heta Gesterby skolcentrum Wigge – Bildnings- och fritidsnämnden beviljade vid sitt sammanträde också bidrag till lokala idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar 

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde torsdag 23.5 och beslutade om nytt namn för GWP-skolcentret. Nämnden bestämde utifrån den särskilda namnarbetsgruppens förslag att skolcentret ska heta Gesterby skolcentrum Wigge. Dessutom beviljade nämnden bidrag till lokala...
"

Finska nämnden för fostran och utbildning föreslår nämnden för lokaltjänster att ersättande lokaler för Nissnikun koulu ordnas i Masaby område  

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 15.5 och behandlade byggtida ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu. Nämnden föreslår nämnden för lokaltjänster att ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu ordnas i Masaby...
"

Aftonskolan för nämnderna inom serviceområdet för bildning – den nya kommunstrategin och ekonomin stod i fokus

Nämnderna inom serviceområdet för bildning samlades onsdagen den 17 april för en gemensam strategi- och budgetkväll för att diskutera den nya kommunstrategin som godkändes i mars samt grunden för budgetberedningen för år 2025. Samtidigt blickade man framåt till år...
Gesterby skolcentrum

Namnarbetsgruppen valde två namnalternativ för skolbyggnaden som byggs i Gesterby – bildnings- och fritidsnämnden beslutar om det slutliga namnet i maj

I början av året genomfördes en öppen idésökning där kommuninvånarna hade möjlighet att föreslå namn för skolbyggnaden som byggs i Gesterby. Den färdiga byggnaden kommer att inhysa svenskspråkiga enhetsskolan Winellska skolan, Prästgårdsbackens förskola och...
Skididialogens workshop och minneslappar på golvet

Skolelever funderade tillsammans på regler för telefonanvändning under skoldagen – med hjälp av Skididialogen mot nya gemensamma anvisningar

Representanter för elevkårerna i skolorna i Kyrkslätt samlades med sina lärare på onsdag 3.4.2024 i Fyyri för att diskutera användningen av mobiltelefoner i skolorna. Ämnet har förekommit i stor utsträckning i media och i Kyrkslätt har man beslutat införa nya...
"

Bildnings- och fritidsnämnden godkände för sin del behovsutredningen för Kantvikin koulu och beviljade ungdomstjänsternas bidrag

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde torsdag 7.3 och godkände för sin del behovsutredningen för Kantvikin koulu. Nämnden beviljade också ungdomstjänsternas bidrag. Behovsutredning för Kantvikin koulu Bildnings- och fritidsnämnden godkände vid sammanträdet för...
"

Unik möjlighet för unga Kyrkslättsbor – ansök om sommarjobb som MyTech AI-ambassadör

Den här sommaren anställer Teknologiindustrin 30 unga från Kyrkslätt för två veckors sommarjobb. Under ett par veckor kommer vi att bekanta oss med artificiell intelligens och lära oss att använda den i vardagen – och att undervisa andra i den. Du får också möjlighet...