Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde tisdagen den 11 juni och beslutade om mottagarna av kulturens hederspris och av kulturtjänsternas konstnärsstipendier år 2024. Kulturens hederspris delas ut lördag 24.8.2024 under Kyrkslättsdagarna. Dessutom beviljade nämnden bidrag till lokala idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar.

Ungdomstjänsternas separata projektbidrag för möjliggörande av ledd kvällsverksamhet för unga

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade på nytt lediganslå den andel av ungdomstjänsternas separata projektbidrag som inte blev utdelad i maj 2024. Det separata projektbidraget har reserverats för möjliggörande av ledd kvällsverksamhet för unga. Summan som inte delats ut uppgår till ca 18 000 euro. Bidraget anvisas till verksamhet hösten 2024.

Bidrag till idrottsföreningar

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade 31 idrottsföreningar nästan 74 000 euro i verksamhetsbidrag för lokala idrottsföreningar.

Dessutom beviljade nämnden också totalt 7 000 euro i projektbidrag för evenemang och andra specialprojekt hos idrottsföreningar.

För anläggande av idrottsplats eller grundlig förbättring av idrottsplats beviljades totalt 8 000 euro till följande sökande och objekt: Etelärannikon Tassutiimi, Kirkkonummen Disc Golf Club ry, Linlon Veneilijät ry, Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistys ry och Veikkolan Tennis ry.

Närmare uppgifter och summor finns i sammanträdeshandlingarna.

Kulturtjänsternas organisationsbidrag

I fråga om kulturtjänsternas organisationsbidrag beslutade bildnings- och fritidsnämnden betona kulturverksamheten för barn och unga samt utvecklingen av den lokala kulturverksamheten.

Nämnden beviljade 17 lokala kulturföreningar sammanlagt 58 500 euro i allmänt bidrag.

Utöver allmänna bidrag beviljade nämnden projektbidrag till både registrerade föreningar och oregistrerade grupper, sammanlagt 15 000 euro.

Listorna över och närmare uppgifter om bidragen finns i sammanträdeshandlingarna.

Beviljande av kulturens hederspris och kulturtjänsters konstnärsstipendier 2024

I slutet av sammanträdet beslutade bildnings- och fritidsnämnden om mottagarna av kulturens hederspris samt om kulturtjänsternas konstnärsstipendier år 2024.

Kulturens hederspris beviljades Kitty Åberg. Hon har gjort en 20 år lång karriär i Luckan Kyrkslätts mångkulturella arbetsmiljö och i sitt arbete utvecklat både barnkultur och ungdomsverksamhet. Bildnings- och fritidsnämnden beslutade att Åberg beviljas ett pris om 500 euro och en glasmedalj. Priset delas ut i samband med Kyrkslättsdagarna, lördag 24.8.2024.

För år 2024 beviljas totalt 3 000 euro i kulturtjänsternas konstnärsstipendier. Mottagarna av stipendierna är Tiina Palmén, Pauliina Pesonen och Minna Vuori. Alla ansökare kontaktas personligen.

Närmare uppgifter finns i sammanträdeshandlingarna.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet:

  • Inkomstgränser för efterskänkande eller nedsättning av klientavgifter inom eftermiddagsverksamheten
  • Bildnings- och fritidsnämndens delårsöversikt I år 2024
  • Godkännande av redovisningarna över bidrag till lokala idrottsföreningar ur idrottsanslagen för år 2023
  • Kulturtjänsternas organisationsbidrag 2023, redovisning över användningen av bidrag
  • Bildnings- och fritidsnämndens extra sammanträde
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information:

Ordförande för nämnden Kari Virtanen, tfn 040 570 7873
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden