Välj en sida

Västbanan Ab:s delägare eniga om villkoren i byggfasens intentionsavtal – Kyrkslätts kommunstyrelse behandlar ärendet den 24 juni

Staten och de kommuner som är delägare i Västbanan Ab – Åbo, Esbo, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt – har förhandlat om villkoren i det intentionsavtal som möjliggör övergången till byggfasen för Västbanan. Intentionsavtalet omfattar bland annat byggandet av sträckan...

Högteknologibolag gör stor investering i Kyrkslätt – Bioteknikbolaget Enifer bygger svampproteinfabrik i Kantvik

Det finska bioteknikbolaget Enifer kommer att bygga en fabrik för produktion av svampprotein i Kantvik i Kyrkslätt. Det är samtidigt världens första kommersiella fabrik som producerar denna typ av protein från industriella biprodukter. Fabriken beräknas vara färdig...

Suomen Sokeri informerar: Störningssituation i reningsverk 

I augusti 2023 upptäcktes det att kapaciteten i Suomen Sokeris reningsverk, som ligger i Kantvik i Kyrkslätt, hade sjunkit. Korrigerande åtgärder och uppföljning av vattenkvaliteten i Pickalaviken för att värdera belastningen påbörjades direkt då störningssituationen...