Välj en sida

Pumpstationen för avloppsvatten i Djupström svämmade över 20.3.2024. Vattenprover som tagits vid Djupströms badstrand 22.3.2024 konstaterades innehålla för mycket bakterier från avföring och därför rekommenderades det att man inte skulle simma vid badstranden. De nya badvattenproverna som togs 26.3.2024 visar att vattenkvaliteten åter är bra, och det är igen tillåtet att simma.

Resultaten kan studeras närmare på badstranden och på Esboregionens miljö- och hälsoskydds webbsida.