Välj en sida

I slutet av år 2023 hade Kyrkslätt 41 259 invånare. Invånarantalet ökade under fjolåret med 483 personer (+1,18 %) jämfört med fjolåret.

Till Kyrkslätt flyttade 2879 personer, och bort från kommunen flyttade 2755 personer. I flyttningsrörelsen var de stora städerna i huvudstadsregionen i topp både när det gäller dem som flyttat till kommunen och dem som flyttat från kommunen.

I fjol var flyttningsrörelsen i riktning mot Kyrkslätt klart störst från Esbo, därifrån 1042 personer flyttade. Näst flest personer flyttade till Kyrkslätt från Helsingfors (493) och Vanda (188). Placeringen var densamma också när det gäller dem som flyttat bort: Esbo (923), Helsingfors (490) och Vanda (134). Från utlandet till Kyrkslätt flyttade i fjol drygt 400 personer, av vilka de flesta var ukrainare.

I kommunen talas 127 olika modersmål

I Kyrkslätt talades sammanlagt 127 olika modersmål, och i slutet av året fanns det 251 olika nationaliteter eller nationalitetskombinationer i kommunen.

Drygt 73 % av Kyrkslättsborna talade finska som modersmål, lite under 15 % svenska och sammanlagt lite över 12 % av kommuninvånarna övriga språk.

440 nya bostäder

Under år 2023 blev 440 bostäder färdiga i kommunen, och i fjol var antalet 801. Också antalet bygglov som beviljats för bostäder minskade i fjol. Lov beviljades för 197 bostäder, och år 2022 var antalet 501.

I slutet av fjolåret fanns det 21 415 bostadslägenheter i kommunen. Det fanns 7922 egnahemshus, 501 parhus, 347 flervåningshus och 911 radhus i kommunen.

Närmare information om utvecklingen av befolkningen och bostadsbyggandet i Kyrkslätt finns på vår webbplats under Kyrkslätt.NU. Uppgifterna är hämtade ur Facta-kommunregistret.