Välj en sida

Arbets- och näringsministeriet föreslår att Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås sysselsättningsområde godkänns. Ministerarbetsgruppen för sysselsättning och företagande behandlade 21.11.2023 bildandet av sysselsättningsområdena. Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås område uppfyller enligt arbets- och näringsministeriet kraven i lagen om ordnande av arbetskraftsservice på arbetskraftsunderlag på 20 000 personer samt de kvalitativa tilläggskraven på ett geografiskt sammanhängande område och i arbetsmarknads- och pendlingshänseende funktionellt område.

37 av de 45 ansökningarna från kommunerna kommer att godkännas som sådana. Sju områden hamnar i extra behandling i arbets- och näringsministeriet och statsrådet på grund av behov av ändringar, och en ansökan föreslås avslås helt.

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå har 30.10.2023 godkänt samarbetsavtalen och planen för ordnande av arbetskraftsservice. Uppgifterna inom arbetskraftsservicen och den personal som nu utför dessa uppgifter inom staten sida övergår till området 1.1.2025. Cirka 50 årsverken kommer att överföras. Kyrkslätt fungerar som ansvarig kommun för sysselsättningsområdet och den i lagen avsedda arbetskraftsmyndigheten. Statsrådet fattar på basis av beslutsförslag det slutgiltiga beslutet om områdena senast 29.2.2024.

Ytterligare information:

Arbets- och näringsministeriets meddelande om beslutsförslagen: https://tem.fi/-/te2024-suurin-osa-esitetyista-tyollisyysalueista-paasee-jatkamaan-valmistelua

Om beredningen av Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås sysselsättningsområde: https://kyrkslatt.fi/an2025-reformen/