Välj en sida

Ladda dig med rörelsekraft på mobilitetsveckan 16.-22.9 – I Kyrkslätt finns det många goda skäl att röra sig till fots, med cykel och i kollektivtrafiken

Europeiska mobilitetsveckan firas i september varje år. I år är mobilitetsveckans tema energibesparing. Syftet är att öka promenader, cykling och användning av kollektivtrafiken på vardagsresor. Man kan också spara energi genom att minska användning av bil genom att...