Välj en sida

Följande av Pohjolan Liikennes linjer har också ställts in: 901, 902, 903, 906, 907, 908, 909, 181.

Kyrkslätts kommun ordnar inte ersättande skjuts åt elever som har HRT:s elevbussbiljett.

Trafiken återgår till det normala då gatorna och vägarna fås i trafikerbart skick.

Läs mer på HRT:s webbplats: https://www.hsl.fi/sv/hrt/nyheter/liikennetiedotteet/2024/01/glesare-sparvagnstrafik-pa-torsdag-18.1-sno-och-hard-vind-kan-skapa-problem-i-den-ovriga-trafiken

Följande busslinjer körs inte alls torsdag 18.1.:

61, 64, 65, 66, 67

23, 55, 75, 77, 79

145, 146N, 147/N, 162, 163, 165, 105, 133, 531, 542

201B, 202, 203, 206/K, 214, 215, 224/B, 225, 227, 231N, 235N, 236/B/V, 239, 522/B

831/K/3, 785/K, 787/A/B/K, 788/B/K, 841/B/N, 842, 843, 844, 982, 984/K, 986/B, 987/A/B/T, 989/A/B/V, 992, 993/K,994/K, 995, 996

633N, 641, 643, 738, 963, 972, 973, 975/N, 976, 977/V, 978/K, 985

171, 171Z, 172, 173Z, 173K, 173N, 175, 175V, 181, 181K, 182, 182A, 901, 901K, 902, 902K, 903, 903K, 904, 906, 907, 908, 908K, 909, 909K, 911