Välj en sida

FFC:s och dess medlemsorganisationers planerade strejk torsdag 14.12 skulle ha stor inverkan på kollektivtrafiken i Kyrkslätt. HRT har preliminärt fått information av personalorganisationerna att spårtrafiken och en stor del av busstrafiken skulle stanna helt på torsdagen. Situationen gällande busstrafiken klarnar senare, senast på onsdag kväll.

På HRT:s webbplats finns aktuell information om den eventuella strejken www.hsl.fi/sv.

Inga ersättande skolskjutsar – undervisning i skolorna enligt läsordningen

Skolbusslinjerna i Kyrkslätt kan bli okörda torsdag 14.12 som följd av den eventuella strejken. Ifall strejken genomförs ordnas ingen ersättande skjuts för eleverna som får HRT:s bussbiljett. Den konkurrensutsatta taxitrafiken fungerar normalt.

Undervisningen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen ordnas i enlighet med läsordningen som undervisning i skolan trots den eventuella strejken. Det erbjuds inte undervisning på distans.  Om eleven blir tvungen att stanna hemma på grund av skolskjutsproblemet, ska vårdnadshavaren eller eleven göra en normal frånvaroanmälan i Wilma.

Måltider som vanligt i skolorna och daghemmen

Personalen inom Kyrkslätts kosthållstjänster deltar inte i de eventuella stödstrejkerna på torsdagen. Stödstrejkerna inverkar inte heller på skolmatstransporterna i centrum och Masaby. I Veikkola sköts transporterna av Posten. Om detta inte lyckas i Veikkola kan kosthållspersonalen sköta transporterna på Veikkolaområdet på torsdagen. Man kan också ordna städtjänsterna i kommunens lokaler så gott som normalt om det blir strejk på torsdagen.