Välj en sida

Eleverna i första klassen har en spännande dag torsdag 10.8 då de för första gången går till skolan. I år börjar ungefär 470 barn första klassen i Kyrkslätt. För dessa små vandrare är skolresan ofta den första som de färdas själva utan en vuxen.

Du gör skyddsvägen trygg för dem.

Barn har liten erfarenhet av trafiken och tappar lätt koncentrationen, vilket kan orsaka farosituationer. Därför vill trafiksäkerhetsarbetsgruppen i Kyrkslätt påminna att man ska iaktta extra försiktighet i trafiken då skolorna börjar.

Skolelever som rör sig på cykel kan överraska den mest erfarna bilisten med plötsliga rörelser. I Kyrkslätt rör sig sammanlagt över 4 800 elever inom den grundläggande utbildningen i trafiken. En låg körhastighet ger mera tid att reagera även på överraskande situationer.

Låt oss tillsammans skapa en trygg skolväg för barnen!

På Trafikskyddets sidor finns mera information.

Vi önskar alla trygga resor!